STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Instytucje Państwowe

Gminne Centrum Informacji
w Dębnie


zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Debno i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.